Ik geef je sleutels & jij opent jouw deuren naar succes

icon   COACHING

Het nut en de doeltreffendheid van coaching zijn nog onvoldoende gekend. Doch in de sportwereld vormen de atleet en zijn coach een tandem.

icon   TRAINING

Een mens is pas bereid om anders te denken als de pijn te groot wordt of positieve resultaten uitblijven. Het is vanuit dat onconfortabel gevoel dat het besef komt dat we onszelf nieuwe focus-vragen dienen te stellen om andere resultaten neer te zetten.

icon   WORKSHOPS

In mijn workshops ga je inzichten rond conflicthantering, motivatie, efficiënte communicatie, persoonlijke ontwikkeling, enz  …  onmiddellijk zelf integreren in je beroeps- en privéleven.

icon   SPREKER

De ervaring heeft me geleerd dat we niet beseffen hoezeer we ons leven in handen kunnen nemen. Onze aangeleerde denkpatronen hebben ertoe geleid dat we neigen te geloven dat we niet mogen, kunnen of hoeven te beslissen.